Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DE FAMÍLIA


Ctra de l'Hospitalet, s/n. (Parc de Can Mercader)
Telf: 93 377 02 12
Fax: 93 377 30 04
E-mail: apropteuonline@aj-cornella.cat
Web: http://www.cornella.cat/ca/PolitiquesFamilia.asp
Departaments municipals