Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CENTRE DE DIA TERESA DURAN


Av de Salvador Allende, 45
Telf: 93 375 00 10
Info:
Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: 30 places de centre de dia
Centres de dia