Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CENTRE DE DIA SOCIOSANITARI SANT JORDI


Ctra de Sant Joan Despí, 60
Telf: 93 475 26 90
Info:
Centre de día privat amb el 100% de places col·laboradores: 16 places de centre de dia.
Centres de dia