Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

11# Carril bici

Habría d´existir un carril bici practicable i continu, ja que hi ha zones on desapareix el carril bici.

Justificació proposta:
Es millonaria la mobilitat dels ciutadans i es podría reduir la contaminacio.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
01/06/2016 16:14:24

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Mobilitat

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria