Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

110# Arranjament del pas inferior del Cinturó del Litoral en el camí d´accés al riu des del carrer Almirall Vierna per l´antiga ctra. de Sant Boi.

Recuperar el ple accés a l´entorn del riu mitjançant l´arranjament del pas inferior sota el Cinturó del Litoral, malmès ara fa uns anys al fer-hi passar canonades de subministres, deixant el pas sovint inundat per l´acumulació d´aigües pluvials. La recuperació d´aquest accés suposaria tornar a posar en valor l´itinerari verd que fa anys es va obrir amb la construcció de la passarel·la metàl·lica per sobre de la via de mercaderies i amb l´acondicionament paisatgístic de l´itinerari amb la plantac

Justificació proposta:
La gran densitat d´habitants fa que un dels serveis més valorats per la ciutadania siguin els espais verds, recreatius i esportius, serveis que segons les enquestes segueixen sent dels més demanats. La recuperació de l´itinerari duplicarà l´accés al riu actualment limitat a la passera que hi ha a continuació del carrer Verge de Montserrat, i possibilitarà una diversitat d´itineraris que descongestionarà els mateixos.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
16/06/2016 16:53:39

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Medi ambient

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que l'Ajuntament no té la competència legal per poder fer aquesta inversió de manera unilateral.