Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

127# CORNELLÁ MES NETA I MES MACA

S´ ELIMINARIEN DE LA SUPERFICIE I DE LA VISTA TOTS ELS CONTENIDORS DE RECICLE I BASURA QUE N´ HI HAN A CORNELLÁ.

Justificació proposta:
ELS BENEFICIS SERIEN MOLTS I MOLTS IMPORTANTS, ES GUANYARIA EN NETEJA, SALUBRITAT I ESTÉTICA. A-NETEJA: S´ EVITARÍA, L´ ACUMULACIÒ DE DEIXALLES, BRUTICIA, TAQUES DE LES DESCOMPOSICIONS DE LES RESTES ORGÁNICS, LIQUIDS ETC. B- SALUBRITAT : DESAPAREIXERIEN LES PUDORS, SOBRE TOT A L´ ESTIU, L´ APARICIÒ D´ INSECTES I A VEGADES DE RATES, I LES TAQUES A LA CALÇADA I VORERE. C- ESTÉTICA: LA SENSACIÒ VISUAL D´ ESPAI, NETEJA I MODERNITAT, DONARÍA A LA CIUTAT UN AIRE MES AMPLE I MODERN, CON TENEN LA MAJORÍ
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
17/06/2016 07:43:59

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Neteja viària

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria