Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

134# CURSO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

INVIERTAN EN CURSOS GRATUITOS PARA LA ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, TOTALMENTE GRATUITOS, EN EL CENTRO CÍVICO DE SANT ILDEFONSO. QUE SE DIRIJA A TODAS LAS PERSONAS, QUE NO HAYAN TENIDO ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y QUE DESEEN ADQUIRID CONOCIMIENTOS BÁSICOS.

Justificació proposta:
CON ESTOS CURSOS LAS PERSONAS PODRÍAN DESENVOLVERSE CON SOLTURA EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Localització:
Sant Ildefons
Data:
17/06/2016 16:37:51

Àmbit:
Informàtica
Subàmbit:
Noves tecnològies

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts