Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

148# Cine Pisa

Habilitar el Cine Pisa para la gente del barrio. Que podamos ir al cine cerca, se puede utilizar para las, esposiciones, teatro y para que los jovenes se entrengan con juegos de mesa, ordenadores, furbolines, villares y un bar sin alcohol.

Justificació proposta:
No nos triamos que desplazar para disfrutar de un centro lúdico para niños, jóvenes y mayores.
Localització:
La Gavarra
Data:
21/06/2016 18:18:28

Àmbit:
Cultura
Subàmbit:
Cultura

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria