Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

152# Un Alberg

El temps passa depressa i d´ aquí a pocs mesos entrarem a l ´ hivern i la proposta que els hi faig es la següent: controlar la gent que viu al carrer sense sostre per fer un alberg per poder-los oferir un sostre en el cas de fred o mal temps

Justificació proposta:
Crec que ajudaria a donar una bona imatge del municipi i del seu civisme.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
21/06/2016 19:06:24

Àmbit:
Política Social
Subàmbit:
Serveis socials

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que no es podria garantir la seva sostenibilitat per les elevades despeses de manteniment i funionament