Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

153# Tallers per potenciar habilitats i coneixements

Habilitar un espai municipal per poder fer gimnàstica guiada , tallers per treballar la memòria, per potenciar les habilitats manuals i cognitives totes aquestes activitats pensades per a persones grans que tenen alguna malatia que provoca deteriorament cognitiu.

Justificació proposta:
Hi ha moltes persones que veuen afectades les seves capacitats per una malaltia i com mes centres hi hagin on poder anar que les ajudin a millorar o a no perdre els coneixements i habilitats que encara tenen molt millor.
Localització:
Centre
Data:
21/06/2016 19:06:24

Àmbit:
Salut
Subàmbit:
Salut pública

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que no es podria garantir la seva sostenibilitat per les elevades despeses de manteniment i funionament.