Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

157# Garantia juvenil

La garantía juvenil l´augmentaria fins els 35 anys, hi han moltes persones que amb aquesta edat els costa trovar feina per la seva edat.

Justificació proposta:
No hi haurien tants persones en exclusió i s´animarien a treballar i a formar-se.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
22/06/2016 09:28:06

Àmbit:
Política Social
Subàmbit:
Serveis socials

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts