Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

174# SESSIO D´ESPAI PRIVAT A PUBLIC

L´ESPAI INTERIOR FORMAT PER CARRETERA D´ESPLUGUES, CARRER COSTA BRAVA I CARRER MIRANDA I QUE ES PROPIETAT DELS APARCAMENTS SUBTERRANIS D´ACCES PER EL CARRE COSTA BRAVA N 1, ESTA AMB UN ESTAT LAMENABLE URBANISTICAMENT. ELS PROPIETARIS EN LA DARRERA ASSAMBLEA CELEBRADA EL PASSAT 17 DE MAIG, ESTARIAN D´ACORD A CEDIR/LA LEGALMENT AMB COST 0 EUROS. A CANVI DE QUE ES FES PUBLICA A TOTS ELS EFECTES.

Justificació proposta:
ACCESIBILITAT PEATONALDELS VEIINSENTRE ELS DFERENTS CARRERS I CREACIO DE UN LLOC D´ESBARJO PUBLIC ESPECIALMENT PER LA CANALLA, MOLT MANCADA EN LA ZONA.
Localització:
La Gavarra
Data:
27/06/2016 21:38:41

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Parcs, places i jardins

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria