Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

178# Basura y vandalismo en can mercader.

Poner mas vigilancia para que no hayan actos de vandalismo y la basura no acabe tirada por el suelo en can mercader.

Justificació proposta:
Podría ayudar a mantener limpio y cuidado el parque.
Localització:
La Gavarra
Data:
28/06/2016 13:52:06

Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Convivència

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts