Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

179# Centro social para gente mayor

Abrir un centro social en el barrio de la Gavarrra para que la gente mayor vaya a bailar los sábados y domingos.

Justificació proposta:
Ayudaría a que la gente mayor no se tuviera que desplazar hasta otros municipios para ir a bailar.
Localització:
La Gavarra
Data:
28/06/2016 14:12:01

Àmbit:
Política Social
Subàmbit:
Serveis socials

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts