Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

180# Vigilancia para la gente que no recoja los excrementos

Poner mas vigilancias para multar a la gente que no recoja los excrementos de los perros.

Justificació proposta:
Ayudaría a mantener las calles mas limpias.
Localització:
La Gavarra
Data:
28/06/2016 14:12:01

Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Convivència

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts