Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

183# Males olors de claveguera a l´ ambularori Martí i Julià

Fa anys que tant a l ´estiu com a l ´hivern , sempre que s´ entra a l´ ambulatori Martí i Julià, se sent una forta mala olor de claveguera. Es un lloc sanitari, i entra en contradicció la sanitat amb la salubritat. En el que pugui correspondre a l´ Ajuntament -i no a l ´ICS- , detectar si és problema del clavegueram quan es va fer l´ edifici, o quan es va fer tota l ´ Avinguda del Baix Llobregat, i intentar solucionar-ho - que segur que deu ser complex-, perquè l´ edifici de l´ ambulatori és o

Justificació proposta:
Si es resolen definitivament aquestes males olors, tant els usuaris de l´ ambulatori com els treballadors podran estar alleugerits perquè hauran trobat una millora substancial en la higiene i salubritat d´ aquesta instal.lació sanitària
Localització:
Centre
Data:
28/06/2016 16:15:12

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en el clavegueram

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que l'Ajuntament no té competències legals per portar a terme l'actuació que es demana en un edifici que no és de la seva propietat