Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

190# Jardins per Teresa Duran

Cedir un espai de la plaça que hi ha davant de l´entrada de la residència Teresa Durán per què els seus residents puguin gaudir d´un espai propi i delimitat a l´aire lliure.

Justificació proposta:
Que els residents no haurien d´estar sempre tancats sense que els hi toqui l´aire,ja que això repercutiria clarament en el seu estat físic i psíquic
Localització:
Sant Ildefons
Data:
28/06/2016 18:53:10

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts