Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

191# Recreacions teatralitzades a can mercader

Reposició de les activitats teatralitzades que s´han fet en alguna ocasió puntual al palau de Can Mercaderconcretament l´escenificació de la relació de les criades i les senyores del palau.

Justificació proposta:
conèixer millor les particularitats de la nostra ciutat d´una manera molt dinàmica, visual i atractiva.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
28/06/2016 18:53:10

Àmbit:
Cultura
Subàmbit:
Cultura

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts