Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

195# Bar musical

Un bar musical per a la gent jove, que es pugui entrar a partir dels 16 anys, ja que no hi ha on sortit una nit per Cornellà

Justificació proposta:
Diversió moderada per als joves de Cornellà
Localització:
El Pedró
Data:
28/06/2016 21:19:51

Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que l'Ajuntament no té competències legals per portar a terme l'actuació que es demana