Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

20# local social per comprar producte de proximitat

apropar pagesos i clients. Comprar a un preu just pel pagès i/o productor fruita, verdura i altres productes. El client sap don ve i què menja/compra

Justificació proposta:
El client sap d´on ve i què menja/compra. Es creen nous vincles entre els veïns
Localització:
Centre
Data:
02/06/2016 14:50:59

Àmbit:
Comerç
Subàmbit:
Comerç

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts