Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

208# Escuela de dibujo y pintura

Crear una escuela donde no solo haya manualidades, si no que puedan aprer a dibujar y pintar sio algo más específico. Hay uno en Barcelona pero por cercanía no es factible.

Justificació proposta:
Crear mas actividades interesantes a la población
Localització:
Riera
Data:
29/06/2016 16:28:27

Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Educació

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria