Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

213# Buzon de Correos

Desde hace 52 años en la calle Miranda habia un buzón de correos que al reformar la calle no han vuelto a poner.

Justificació proposta:
Mi propuesta es que vuelvan a poner un buzón de correos para los ciudadanos que aun enviamos cartas.
Localització:
La Gavarra
Data:
29/06/2016 17:53:50

Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que l'Ajuntament no té competències legals per portar a terme l'actuació que es dema