Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

214# Contedores de basura

Desde que se reformo la calle Miranda desplazaron los contenedores a los extremos de la calle. Mi propuesta es poner contenedores de basura organica y general que son mas usados a media calle.

Justificació proposta:
Los ciudadanos mayores que nos cuesta tanto desplazarnos con peso los triamos mas cerca.
Localització:
La Gavarra
Data:
29/06/2016 17:53:50

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Neteja viària

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació donat que l'Ajuntament disposa de contenidors. La seva ubicació és un tema d'estructuració del servei