Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

22# Fuentes en el rio

Poner fuentes en el rio publicas

Justificació proposta:
Para estar bien hidratdos
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
02/06/2016 17:17:43

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Fonts públiques

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria