Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

220# Reurbanització de l´entorn del Mercat Marsans

Convertir tot el seu entorn en una plataforma única viaria, agradable, amb jardineres.

Justificació proposta:
Resoldria el problema de les relliscades que es pateix quan plou, milloraria el seu aspecte global i podria representar un impuls pel comerç de proximitat i molt especialment un possible revolsiu per propi Mercat.
Localització:
La Gavarra
Data:
29/06/2016 23:44:04

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria