Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

222# Soterrament caseta transformador elèctric la cruïlla dels carrers Narcís Monturiol amb Av. Baix Llobregat

A la cruïlla dels carrers Narcís Monturiol amb Av. Baix Llobregat he ha una caseta d’un transformador d´Endesa que quan es van soterrar les línies elèctriques fa uns anys va quedar sense reformar. Just al costat d’aquesta caseta, aprofitant les tanques del solar es va establir fa algun temps unes persones fent-se una cabanya amb plàstics. Si bé és cert que les persones van ser desallotjades del solar, la cabanya amb els plàstics continua a la vista i també és cert que de tant en tant algú entra

Justificació proposta:
La millora seria de dos tipus bàsicament: una millora ambiental, ja que augmentaria la salubritat de la zona. El solar està ple de plàstics i segurament hi pot haver restes de menjar, etc...L’altra millora seria de tipus estètic ja que l’entrada a Cornellà per la rotonda de Sant Boi seria més amigable. Si es pogués construir un parc, ni que fos amb 4 gronxadors seria la continuació perfecta dels dos parcs actuals de la zona, que està en fase de re-disseny de cara a l’any que ve.
Localització:
Centre
Data:
30/06/2016 08:21:07

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Millores en espai públic

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que l'Ajuntament no té competències legals per portar a terme l'actuació que es demana .