Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

223# Substitució/eliminació de les pilones a les voreres estretes.

Hi ha carrers del barri Centre (però potser a tota la ciutat) ja sigui perquè són carrers antics, ja sigui perquè són carrers oberts relativament poc que són molt estrets i el fet que tinguin les pilones fa que encara ho siguin més. La proposta és substituir les pilones per altres més baixes, allargades o tipus bola. Això faria que els vianants no haguem de passar en filera índia ni que caminar amb carro de la compra o cotxe de nadó requereixi uns esforços considerables, sobre tot si et creues a

Justificació proposta:
La millora seria per fer uns carrers més amables amb les persones. Milloraria la comunicació i eliminaria entrebancs sobretot en carrers estrets. No faria l’efecte d’estar en un cementiri on només veus “pals” (per exemple: carrer Monturiol) a banda i banda del carrer. Potser es podrien pintar de colors, en comptes de totes negres...tot i que tindria manteniment, seria una identitat de la ciutat, ja que pràcticament a totes les ciutats són negres.
Localització:
Centre
Data:
30/06/2016 08:21:07

Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Mobilitat

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que l'eliminació de les pilones no és una inversió.