Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

224# La "TELEFÒNICA"

Seria d´interés general arranjar l´espai interior entre carrers Campfasso, Mossén Andreu i edifici de la Telefònica ja que actualment es fa servir de pipican. Seria interessant fer zona infantil de joc i ajardinar-la. També estaria bé facilitar els vianants el pas des de la rampa paral·lela que ve de Buri per accedir a l´altra banda, ja que actualment s´ha de creuar la carretera sense ni tan sol un pas de vianants.

Justificació proposta:
Evitant la degradació d´un espai públic fent un ús comunitari
Localització:
Sant Ildefons
Data:
30/06/2016 09:27:30

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que l'Ajuntament no té competències per poder realitzar l'actuació que es demana, en un espai que no és de titularitat municipal.