Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

230# Projecte Can Bagaria

Es podria aprofitar la zona de Can Bagaria per fer equipaments municipals, ja que al barri del Pedró no disposem ni de biblioteca, ni de gimnàs, ni de CAP. Hem d´anar a Gavarra per tots aquests serveis, i el nostre barri hauria d´estar dotat d´aquests serveis. També seria una forma de conservar el patrimoni històric de Can Bagaria, ja que també hi ha una casa en aquest espai que té el sostre ensorrat i pot caure qualsevol dia. Seria una pena ja que és un edifici històric.

Justificació proposta:
El barri del Pedró disposaria de més equipament municipal, els veïns no hauríem d´anar a altres barris per serveis bàsics i la zona de Can Bagaria estaria molt millor i donaria una imatge més bonica del nostre barri.
Localització:
El Pedró
Data:
30/06/2016 13:56:28

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Cultura

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria