Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

231# Recuperar el descampat situat entre el carrer Ripollès i Torras i Bages

El descampat d´una fàbrica abandonada situat al costat del carrer Ripollès dóna una imatge molt negativa a Cornellà. Hi ha gent que s´hi fica per robar material, els sostres de l´edifici estan ensorrats, i és un greu perill per possibles incis. Hi ha molta vegetació i brutícia, i als veïns no ens agrada gens tenir aquestes vistes des de casa nostra. S´hauria d´acondicionar aquest espai i millorar-lo, posant algun tipus d´equipament municipal.

Justificació proposta:
Els veïns del barri disposaríem de més equipaments municipals, donaria una bona imatge al barri i s´evitarien possibles accidents.
Localització:
El Pedró
Data:
30/06/2016 13:56:28

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria