Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

236# Millores als passos de vianants elevats de la ciutat.

Millores tals com: Reducció del pent de les rampes en els que ho requereixen. Drenatje de les aigües pluvials efectiva per eliminar acumulacions en calçada quan plou. Renovació de la pintura de la senyalització horitzontal. En algins casos reducció del número de passos elevats existents quan la distància entre uns i altres sigui mínima com per exemple l´avinguda Salvador Alle.

Justificació proposta:
Salut als ciutadans que es desplacen en vehicles. Millores mediambientals per les reduccions de velocitat innecesàries i que no aporten més seguretat i posteriorment requereixen acceleracions. Millora del paisatge urbà.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
30/06/2016 16:34:16

Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts