Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

245# Un Barri més net

El barri està realment brut. És cert que hi ha molts conciutadans incívics, però el nivell de neteja a fons és molt baix. A les nits, només cal passejar pels carrers (per exemple Torras i Bages i Ignasi Iglesias), per creuar-se amb desenes de paneroles (cucaraches) i potser alguna rata. Els carrers estan plens de pols i de coses que cauen dels arbres (a part de les caques de gos i papers i plàstics dels incívics). El barri necessita neteja a fons i fumigació. Netejar a fons no és fer passar els

Justificació proposta:
La neteja ens beneficia a tots. A més es tracta d´un barri amb molts parcs i molts nens. Els nostres nens juguen i toquen elements de dia, que a la nit no sabem que toca. Si eliminem la plaga de taperoles (cucaraches), no entraran a les cases, com està passant aquest estiu.
Localització:
El Pedró
Data:
30/06/2016 18:01:28

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Neteja viària

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts