Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

36# Obres de millora per correcció d’odors del clavegueram de San Ildefons

En l´actualitat i des de fa més d’una dècada, diversos carrers del barri de San Ildefons com el carrer Gerdera, Avellaner, Dr Arus, i els carrers a revisar com la dels votants d´aquesta proposta, pateixen d’un odor continu o periòdic que emana des reixes de desaigüen al clavegueram. Qualsevol actuació de neteja no és adient. El clavegueram pateix importants deficiències estructurals, obsolecència i cal reparar, crear nous sifons per bloquejar el retrocés d’aire contaminat o inclús ampliar-los

Justificació proposta:
La inversió en millores del clavegueram reverteix en una millor qualitat de vida dels veïns, higiene i salut, i l’estabilitat en les poblacions que estan marxant del barri i ciutat per aquest fet.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
04/06/2016 00:22:33

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en el clavegueram

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria