Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

37# Estudi per millorar el sistema de clavegueram de San Ildefons i eliminar els mals olors

Destinar una part dels diners per fer un estudi per una empresa externa experta en la materia, sobre quines obres cal destinar a millorar el clavegueram de San Ildefons i eliminar de forma DEFINITIVA els mals olors tal com NO EXISTEIXEN en altres ciutats i en Cornellà si. L’estructura del clavegueram es massa antiga, en mal estat i mal canalitzada. Les conclusions de l´estudi s´implementaran prioritariament en els carrers més afectats, con Dr.Arus, Avellaner, Gerdera...etc

Justificació proposta:
Els mals olors arriben a casa en molts barris afectant a baixos, primers i fins a 3ers pisos, i crea una gran incomoditat viure dins de casa amb olor al clavegueram. Afavorirà la cohesió social, la revalorització de la zona, qualitat de vida, la millora de la convivència i tranquil·litat en els barris. En l’actualitat la gent s’està anant dels barris per aquest motiu i de nou vinguts agafen els pisos buits creant una elevada temporalitat d’ocupació i mobilitat per aquesta causa.
Localització:
Sant Ildefons
Data:
04/06/2016 00:22:33

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en el clavegueram

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria