Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

41# Neteja

Augmentar el pressupost de neteja de la ciutat, incorporant a persones en atur a les brigades. La ciutat esta bruta I sabent que hi ha una part de responsabilitat de tots els que l´habitem , cal treballar per a millorar-ne la imatge i sentient que Es cuida

Justificació proposta:
Millora qualitative de vida dels ciutadans.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
05/06/2016 15:43:20

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Neteja viària

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts