Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

52# RESTAURACIÓN DE GALERÍAS DE FONTSANTA FATUO

INVERTIR EN LA RESTAURACIÓN DE GALERÍAS DE LOS EDIFICIOS DE FONTSANTA, YA QUE SON CORTANTES Y PELIGROSAS DURANTE SU LIMPIEZA, DE ASPECTO DEJADO Y VIEJO , DANDO UNA IMAGEN NEFASTA AL BARRIO.

Justificació proposta:
VISUALMENTE EVIDENTEMENTE Y A LOS PROPIOS BENEFICIADOS
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
08/06/2016 18:31:44

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que l'Ajuntament no té competències legals per poder realitzar l'actuació que es demana. A més, l'import de l'actuació és superior a la quantitat prevista per al barri de Fontsanta-Fatjó.