Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

57# SOL URBA

Hi ha carrers que el sòl hurbano esta molt deteriorat les voreres, i les rotondes haurien de tenir refletants, la sortida del Corte ingles just cuant s´agafa la carretera de Hospitalet senyalitzar que hi ha una vorera ja que aquesta carretera de vegades sembla montmelo

Justificació proposta:
Hi ha gent que camina sobretot a la carretera de l´hospitalet ,la vorera de la frabrica antiga de vidre hi ha trossos de la vorera que els cotxets de nedons no poden passar i la gent gran te dificultats
Localització:
Almeda
Data:
08/06/2016 21:21:54

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria