Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

58# PLA ESTALVI ENERGÈTIC

Atès l´elevat preu de la energia elèctrica i de l´aigua, la qual afecta d´una manera directa als ciutadans, transmetre informació de com els ciutadans poden estalviar energia adaptant les seves llars, o establint una mesures d´estalvi energètic (burletes finestres, posar talls, bombetes led, ect) Xerrades informatives en associacions de veïns, biblioteques, publicitat amb rètols al carrer, revista de Cornellà, bústies de correu electrònic, o busties de correu dels veïns. També indicant els comer

Justificació proposta:
Ciutadans amb l´estalvi en el rebut elèctric i d´aigua. Comerciants locals.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
08/06/2016 21:45:22

Àmbit:
Política Territorial
Subàmbit:
Medi ambient

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts