Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

59# CORNELLÀ MOTOR ECONÒMIC

Caldria establir de quin patrimoni històric, cultural, oci, etc que disposa el Municipi per poder promocionar matèries d´interès pel desenvolupament de la activitat turística, cultural, oci, empresarial per atreure empreses, turistes, i persones que ens puguin visitar, d´aquesta manera amb imaginació (Per exemple establir concursos de cuina, festes de cervesa... D´aquesta manera es podrien crear llocs de treball, establint-se noves empreses i els comerços locals podrien prosperar. Buscar noves f

Justificació proposta:
Comerços locals, ciutadans i en Municipi.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
08/06/2016 21:45:22

Àmbit:
Cultura
Subàmbit:
Cultura

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts