Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

65# Peatonalització dels centres comercials de la ciutat els caps de setmana.

Per tal de potencial el desenvolupament d´un comerç local atractiu, crec que és necessari aconseguir implantar dinàmiques que afavoreixin que la seva població vulgui gaudir dels seus carrers, pacificant-los i fent-los atractius per al passejant, i potenciant d´instal·lació de terrasses de bars. Aquestes actuacions afavoriran que la població teixi a gaudir de la seva ciutat i conegui el seu comerç. La ciutat s´ha de fer atractiva al seus ciutadans, i hem de tenir clar que ha de ser de les person

Justificació proposta:
Crec que l´única forma d´afavorir el comerç local s´ha de centrar en fer-ne que la ciutat resulti atractiva al passejant. Sóc conscient que aquestes actuacions comportaran malestar als conductors (jo en en sóc un d´ells), però crec que és del tot necessari establir aquestes actuacions i planejar-les a llarg termini. És una opció política que us animo a encetar.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
09/06/2016 13:18:13

Àmbit:
Comerç
Subàmbit:
Comerç

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts