Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

85# Malos olores y mala recogida de agua.

en ciertos momentos hay malos olores en la calle maria aurelia capmany, el saneamineto de lac alle no funciona adecuadamente. y también se acumula el agua cuando llueve.

Justificació proposta:
calidad del barrio.
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
13/06/2016 18:07:54

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria