Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

91# Arrenjaments voreres pas de vianants, per les bicicletes i vehicles adaptats

Les voreres dels "PAS DE VIANANTS" son massa altes i inclinades. Cal rebaixar aquestes voreres, per exemple, el Passeig dels FF.CC, direcció al parc i pulmó de Cornellà de Llobregat.

Justificació proposta:
Més us de les infraestructures del municipi. Augment real, de la qualitat de vida del seus habitants en general, i en particular dels mes desfavorits.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
14/06/2016 11:06:31

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Mobilitat

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria