Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

93# projecte socio-educatiu al barri de sant ildefons

centre diurn lleure edu+projectes comunitaris i d´innovació social+tallers amb famílies+teràpia familiar+treball en xarxa amb les escoles del barri. Es necessiten uns 70.00o euros d´inversió per habilitar els espais i uns 100.000 de despesa corrent anyal pel seu correcte funcionament. Molt probablement podriem trobar aliances amb altres amdministracions i fundacions privades (pro infància de la Caixa) per palancar part de les inversions i despeses.

Justificació proposta:
El Barri de Sant Ildefons manca d’un recurs amb finalitat educativa, social i comunitària. Projectes que promoguin escoles de ciutadania i contribueixin a humanitzar la vida quotidiana als barris. El 52 % de la població infantil i juvenil són infants de 6 a 15 anys i el 20 % adolescents i joves. Les dificultats socials i econòmiques de les famílies dificulten un accés a un lleure educatiu i a un sistema d’igualtat d’oportunitats. Aquest fenòmen provoca un volum d’infants i joves amb dinàmiques
Localització:
Sant Ildefons
Data:
14/06/2016 13:01:59

Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Educació

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, per raons de previsió econòmica d'inversió superior al previst a la convocatòria, de costos de sustenibilitat econòmica del projecte