Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

98# ALCANTARRILLO

Que que invierta en mantener las instalaciones de alcantarillado existentes porque hay en algunos barrios que se van deteriorando con el tiempo y causan molestias de humedad y olores.

Justificació proposta:
Tríamos una ciudad mas limpia, sin olores ni humedades.
Localització:
La Gavarra
Data:
14/06/2016 18:31:58

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en el clavegueram

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació ja que no es tracta d'una inversió en els termes legalment establerts