Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2017. Cornellà de Llobregat

99# ecollum

La meva proposta tracta de canviar tot el enllumenat públic que existeix ara a tot el municipi i que no és sostenible com ara llums de tungnsté, hal.logens, baix consum, etc... per sistemes de il.luminació actuals ecològics i sostenibles com és el LED.

Justificació proposta:
Aquest sistema requereix una inversió potent peró també generarà un estalvi a mig termini i a més a més una millor il.luminació.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
14/06/2016 19:37:33

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Enllumenat públic

Avaluació criteri tècnic:
No seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta no ha estat seleccionada per a la fase d'exposició i votació, ja que el seu import és superior a la quantitat prevista per a les actuacions establertes en la convocatòria