Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

10# Tals al pati de l´escola Els Pins

Es proposa la instal·lació de tals al pati de l´escola els Pins, ja que aquest espai necessita ombra per a que els alumnes puguin gaudir d´aquest espai durant els mesos més calorosos. Al pati li dona el sol durant tot el dia especialment en les hores de matí i primera de la tarda que és quan els infants utilitzen aquest espai. Aquest espai no es pot utilitzar durant els mesos de més calor.

Justificació proposta:
Actualment aquest espai no es pot utilitzar durant les hores de més calor en els mesos més calorosos, i amb la instal·lació dels tals, els infants podran utilitzar aquest espai amb normalitat durant tot l´any, el que permetrà portar a terme les activitats normals durant el període lectiu i després durant la celebració del casal d´estiu i setembre es podran desenvolupar més activitats exteriors en el pati. Per tant serà un recurs que podrà ser aprofitat durant tot l´any.
Localització:
Centre
Data:
03/04/2018 15:47:55

Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
40.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada