Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

105# Conexió dels carrils bici

Poguer desplaçar-se pels barris de la ciutat per carrils sense interrupcions

Justificació proposta:
Poguer utilitzar la bici amb seguretat per tot el municipi
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
23/04/2018 16:18:05

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Mobilitat
Estimació inversió:
350.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada