Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

114# Instal.lació talls i restauració Parc infantil Carrer Arquitecte Calzada (davant escola Antoni Gaudí)

Instal.lació de talls que donin ombra al parc, ja que dona el sol tot el dia i queda inutilitzable durant molts mesos (abril-maig fins a l´octubre) , sense donar servei als nens i nenes de les escoles Gaudí i Mediterrània (en curs escolars) i de la ciutat en general durant tots aquests mesos. El parc també necessita una petita restauració, com pintura al mobiliari existent i també la instal.lació d´un sorral per als més petits.

Justificació proposta:
Aprofitament d´un parc infantil per part de tota la ciutadania durant els mesos de més calor i un major aprofitament per part dels nens i nenes de les escoles Gaudí i Mediterrània, ja que aquest parc queda inutilitzable als mesos d´abril-maig fins a l´octubre, ja que no es pot aguantar la calor degut a que dona el sol tot el dia. Aquest parc acull un gran volum de nens i nenes de les escoles del voltant. Els parcs de la ciutat han d´estar en condicions òptimes per l´aprofitament de la ciutadania
Localització:
La Gavarra
Data:
23/04/2018 19:10:25

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
40.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada