Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

120# Millorar i ampliar els W.C.del Parc de Can Mercader

Renovar els serveis (W.C.) del parc. Estan en bastant mal estat

Justificació proposta:
Tenir uns serveis més dignes per la molta gent que visita el parc.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
23/04/2018 19:45:56

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
18.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada
Observacions:
La seva ubicació seria Cornellà (Tota la ciutat).