Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

146# Fanals de baix consum

Proposo la substitució progressiva de fanals d´alt consum per uns altres de més eficients, en concrets de models "intel.ligents" que modulen la quantitat de llum que emeteixen en funció de la foscor i per tant consumeixen menys energia.

Justificació proposta:
Estalvi en el cost en energia anual que assumim tots els cornellanencs/cornellanenques.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
24/04/2018 22:27:20

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Enllumenat públic
Estimació inversió:
150.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada